วิธีดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัย ไวรัสโคโรนา

ลดความเสี่ยง เลี่ยงการป่วยจากไวรัสโคโรนา ด้วยคำแนะนำ 5 ข้อ

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการโรคทางเดินหายใจหรือหวัด

2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่คนหนาแน่น

3. ล้างมือให้สะอาดเสมอ อย่างน้อย 20 วินาที ด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์

4. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากสัตว์ โดยปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงหรือสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ป่ามีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

5. หากใครกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง แล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี จากสำลีตรารถพยาบาลค่ะ

#สำลีตรารถพยาบาล #AmbulanceBrand

Scroll to Top