สำลีตรารถพยาบาล ร่วมบริจาคชุดสำลีสู้ภัยโควิดและเงินสด แก่โรงพยาบาลสงค์และวัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 24 และ 25 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทบางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตสำลีตรารถพยาบาล และทิชชู่เปียกตรารถพยาบาล ได้ร่วมบริจาคชุดสำลีสู้ภัยโควิด รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และเงินสดอีก 100,000 บาทให้แต่โรงพยาบาลสงค์และวัดพระบาทน้ำพุเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ภิกษุที่อาพาธและผู้ป่วยตลอดจนเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ

Scroll to Top