สำลีตรารถพยาบาล ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 (โครงการ 1และ 2)

เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 สำลีตรารถพยาบาลได้จัดทำโครงการ ”สำลีตรารถพยาบาล ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19” ทั้งหมด2โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้สำลี จำนวนทั้งหมด 1,000 ชุด (มูลค่าชุดละ 550 บาท)

ทำให้การตอบรับเป็นไปในทางที่ดี การจัดทำโครงการนี้ทางผู้บริหารสำลีตรารถพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Scroll to Top