4 โรค ที่ต้องระวังในหน้าฝน

หน้าฝนปีนี้ สถานการณ์ทำให้เราต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้มากขึ้นกว่าทุกปี โดยเฉพาะ 4 โรคเหล่านี้ ที่ทุกครอบครัวไม่ควรประมาทเลยค่ะ

COVID-19

อากาศที่เริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูง อาจเอื้อต่อการเจริญเติบโตของไวรัส ดังนั้นแม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้ว เราก็ยังต้องดูแลตัวเองตามหลัก New Normal โดยสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือให้สะอาดเสมอ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป และอย่าลืมรักษาระยะห่างระหว่างกันด้วยนะคะ

ไข้หวัดใหญ่
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ติดต่อกันได้ผ่านทางเดินหายใจหรือสัมผัสเชื้อ อาการผู้ป่วยมักมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ มีน้ำมูก หากรุนแรง อาจมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น ปอดอักเสบ
ดังนั้นการล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่คนหนาแน่น ก็ช่วยลดโอกาสเกิดไข้หวัดใหญ่ได้เช่นเดียวกัน

ไข้เลือดออก
หน้าฝนมักมีน้ำขัง ทำให้ยุงลายสามารถวางไข่และแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น ซึ่งยุงลายเป็นพาหะของไวรัสเดงกี หากถูกยุงที่มีเชื้อมากัดก็อาจทำให้ติดเชื้อได้
อย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัยจากยุง หากมีภาชนะใส่น้ำ เช่น โอ่ง ควรให้ปิดฝาไว้ให้มิดชิด หากมีสิ่งของที่อาจมีน้ำขังอยู่นอกบ้าน เช่น ยางรถยนต์ กระป๋องต่างๆ ก็ควรเก็บให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ยุงมาวางไข่

โรคฉี่หนู (แลปโตสไปโรซิส)
เกิดจากการติดเชื้อที่มากับปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ เช่น หนู สุนัข วัว ควาย ที่มีเชื้ออยู่ ซึ่งในหน้าฝนที่มีน้ำท่วมขัง อาจทำให้เชื้อปะปนมากับน้ำ เราอาจสัมผัสเชื้อได้โดยไม่รู้ตัว
เราจึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขัง หากจำเป็น ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น รองเท้าบู๊ตยาง และเมื่อกลับมาบ้านควรรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีค่ะ

Scroll to Top