เกี่ยวกับเรา

บริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี จํากัด

     บริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสำลีแบบครบวงจร ทําจากฝ้ายธรรมชาติ100% ทั้งด้าน การใช้งานทั่วไป การใช้งานสำหรับเด็ก การใช้งานด้านความงาม รวมถึงสินค้าเวชภัณฑ์ เช่น สําลีสำหรับทําความสะอาดบาดแผล ผ้าก๊อซทางการแพทย์

     บริษัท บางพลีคอตตอน อินดัสตรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากธรรมชาติ และนับเป็นการยกระดับอุสาหกรรมฝ้ายในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการ ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลิตสำลีที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานระดับสากล และได้รับการไว้วางใจในวงการแพทย์ ส่งผลให้ เป็นที่ยอมรับในตลาดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและต่อยอด คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และ ตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

Scroll to Top