ผ้าก๊อซแบบม้วน 36 นิ้ว x 100 หลา

100 หลา / ม้วน

‑ ผ้าก๊อซแบบม้วน ยาว 100 หลา
‑ อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
‑ บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485, GMP

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top