ชุดทำแผลปลอดเชื้อ
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 2×2 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 3×3 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 4×4 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซแบบม้วน 36 นิ้ว x 100 หลา
สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
แผ่นรองซับ ตรารถพยาบาล
Scroll to Top