คลีน แอนด์ ไฮจีนนิค เบบี้ ไวพส์ ตรารถพยาบาล
ชุดทำแผลปลอดเชื้อ
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 2×2 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 3×3 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซพับสำเร็จรูป 4×4 นิ้ว หนา 8 ชั้น
ผ้าก๊อซแบบม้วน 36 นิ้ว x 100 หลา
สำลีก้อน 40 กรัม
สำลีก้อน ขนาด 0.35, 450 กรัม มอก.
สำลีก้อน ขนาด 0.5, 450 กรัม มอก.
สำลีก้อน ขนาด 1.0, 450 กรัม มอก.
สำลีก้อน จัมโบ้ ตรารถพยาบาล
สำลีก้อน จัมโบ้ ตรารถพยาบาล
Scroll to Top