ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

บรรจุ 1 ชุด / ซอง
(10 ซอง /แพ็ค)

1 ชุด ประกอบด้วย
‑ ถาดพลาสติก 1 ถาด
‑ คีมคีบพลาสติก 1 ชิ้น
‑ สำลีก้อนขนาด 0.35 กรัม จำนวน 6 ก้อน
‑ ผ้าก๊อซพับ 2”x2” จำนวน 6 แผ่น)
‑ ห้ามนำไปใช้ถ้าซองของบรรจุชำรุดหรือฉีกขาด
‑ ใช้ได้ครั้งเดียว
‑ อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
‑ บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485, GMP

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top